Granit

Granit je učestao i veoma raširen tip kiselih intruzivnih magmatskih stijena.

Obično su srednje do krupno kristalasti, a mogu biti ružičasti do tamnosivi, što ovisi o njihovom kemijskom i mineralnom sastavu. Obično se pojavljuje u obliku batolita, koji grade čitave kontinente.

steps

Ponekad ga možemo naću u cirkularnim depresijama okruženim lancem brežuljaka formiranim metamorfnom aureolom – hornfelsom, koji nastaje na kontaktu vrućeg intrudirajućeg magmatskog tijela i okolne stijenske mase.

Granit je gotovo uvijek masivan, čvrst i tvrd, zbog čega je vrlo raširena njegova uporaba kao građevinskog (tehničkog) i arhitektonskog (ukrasnog) kamena.