Mramor

Mramor (latinski iz grčkog) je stijena nastala metamorfozom karbonatnih prolita (sedimentnih stijena vapnenaca i dolomita) pri uvjetima povišene temperature i litostatskog tlaka. Mramor je zrnate (granoblastične) strukture i homogene teksture, sadrži kalcit i/ili dolomit, a od primarnih nečistoća u sedimentu nastaju metamorfni minerali (fosferit, pirokseni, tinjci). Škrilja...
Pogledajte više  

Uzorci kamena

Paleta prirodnog materijala je ogromna i porijeklom seže od Indije, Afrike, Juzne Amerike, Skandinavije, pa sve do nama najbliže Italije. Ovdje pogledajte naše uzorke mramora i granita. Surađujemo i direktno s kamenolomima materijala Breccia Sarda – Daino na Sardiniji (materijali: Oroe, Daino Venato, Daino Medio, Daino Nuvolato, Nocciolato, Fossile), kamenolom Albanere (mate...
Pogledajte više  

Granit

Granit je učestao i veoma raširen tip kiselih intruzivnih magmatskih stijena. Obično su srednje do krupno kristalasti, a mogu biti ružičasti do tamnosivi, što ovisi o njihovom kemijskom i mineralnom sastavu. Obično se pojavljuje u obliku batolita, koji grade čitave kontinente. Ponekad ga možemo naću u cirkularnim depresijama okruženim lancem brežuljaka formiranim metamorfno...
Pogledajte više  

Kemija

Peruch d.o.o. je ujedno i Generalni zastupnik za Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju te Bosnu i Hercegovinu talijanske tvrtke Kemistone s.r.l. Kemistone je proizvođač kemijskih proizvoda za impermeabilizaciju, čišćenje, održavanje i obradu prirodnog kamena, keramike i betona. Proizvodi Kemiston su tekućine visoke kvalitete pri čijoj se proizvodnji posebno posvećuje pažnja na kvali...
Pogledajte više